В НАС НАВЧАЮТЬ ТАКИМ ПРОФЕСІЯМ:

Водія  категорії "ВС"
Знати:
-    Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху. Основи керування і безпеки
руху. Правила технічної експлуатації,  порядок проведення технічного обслуговування автомобілів.
Вміти:
-    Керувати легковим та вантажним автомобілями, що відносяться до категорії «ВС».
-    Перевіряти технічний стан автомобіля, усувати експлуатаційні несправності.
-    Заправляти автомобіль паливом, мастильними матеріалами та охолоджуючою рідиною.
Секретаря керівника
Знати:
-    Правила друкування ділових листів, положення та інструкції щодо діловодства.
-    Правила користування технічними засобами обробки документів,  комп’ютерами .
Вміти :
-    Вести діловодство, здійснювати систематизацію кореспонденції.
-    Виконувати функції забезпечення і обслуговування роботи керівника установи.
Кравця:
Знати:
-    Технологічну послідовність виготовлення швейних виробів, швейні матеріали.
-    Будову та принцип дії універсальних і спеціальних швейних машин.
Вміти:
-         Виконувати обробки деталей швейних виробів, шити легкий жіночий та дитячий одяг, чоловічі сорочки за індивідуальними замовленнями.
Продавця непродовольчих товарів
Знати:
-    Асортимент, якісні характеристики товарів, порядок використання товарно-касових книг.
Вміти:
-    Обслуговувати покупців, здійснювати відмірювання, зважування, підраховування вартості товару, упаковувати, готувати товар до інвентаризації.
 
Учні мають право:
-    На вибір професії навчання,  користування навчально-виробничою, науковою базою комбінату.
-    На доступ до інформації  в усіх галузях знань; брати участь у різних видах науково-практичної
діяльності, конференціях, виставках, конкурсах.
-    Брати участь у роботі органів учнівського самоврядування в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля.
-    На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання і праці.
Учні зобов’язані:
-    Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень.
-    Дотримуватись вимог статуту правил внутрішнього розпорядку.
-    Бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна.
-    Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
-    Дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки.
       Дотримуватися правил особистої гігієни.