Навчання по професії «Кравець» включає вивчення таких предметів:технологія виготовлення одягу, , матеріалознавство, обладнання, охорона праці та основ ринкової економіки.

Навчання проводиться в формі лекцій, лабораторно-практичних занять та виробничого навчання. Матеріали до курсу підібрані відповідно до програми та навчального плану.
Теоретичне і виробниче навчання направлене на формування в учнів технічного мислення, вміння застосовувати отримані знання в виробничих умовах, на розвиток здібностей та потреби до самоосвіти.
При вивченні програмного матеріалу в ході теоретичного і практичного навчання учням прищеплюються навички якісного виконання робіт, ефективного використання часу, економної витрати матеріалу, бережливого ставлення до інструментів та обладнання; учні навчаються раціональним прийомам і методам праці, систематично доповнюють відомості про нове обладнання та більш досконалі технологічні процеси.

Для проведення занять використовується кабінет спецтехнології для підготовки кравців. Практичні роботи проводяться в швейній майстерні. Виробниче навчання проводиться індивідуально згідно графіка на робочому місці кравця на базових підприємствах.
Учні, які повністю пройшли теоретичне і практичне навчання, складають екзамени. Після успішного складання кваліфікаційного іспиту і самостійного виконання кваліфікаційної (пробної) роботи учням видають посвідчення установленого зразка.