Навчання по професії «Продавець непродовольчих товарів» включає вивчення таких предметів: товарознавство непродовольчих товарів, основи бухгалтерського обліку, організація та технологія торговельних процесів, техніка і механізація торговельних розрахунків, психологія і етика ділових відносин, охорона праці.
Навчання проводиться в формі лекцій, лабораторно-практичних занять та виробничого навчання у кабінетах: техніка і механізація торговельних розрахунків, охорони праці, галузевої економіки та підприємництва та лабораторіях: інформатики та інформаційних технологій, товарознавства непродовольчих товарів, класі-магазині. Матеріали до курсу підібрані відповідно до програми та навчального плану.
Після успішного складання кваліфікаційного іспиту учням видають посвідчення установленого зразка