ПРАВИЛА прийому учнів в Міжшкільний ресурсний центр Володимирської міської ради

1. Загальні положення:

1.1. Згідно Закону України "Про загальну середню освіту міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.

1.2. У Міжшкільному ресурсному центрі Володимирської міської радиі створені умови для організації допрофесійної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл за профілями навчання

-        оператор комп’ютерного набору;

-        водій автотранспортних засобів (категорії «С»);

-        водій автотранспортних засобів (категорії «В»);

-        секретар керівника (організації, підприємства, установи);

-        кравець;

-        продавець непродовольчих товарів.

1.3. Міжшкільний ресурсний центр Володимирської міської ради має ліцензію Міністерства освіти і науки України і Державної акредитаційноїкомісії (ліцензія серія АВ № 586341) на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з аданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки як учнівської молоді, так і незайнятого населення за напрямами (спеціальностями, професіями):

№ п/п

Кодза ДК України

Назва професії

 Види професійної підготовки

 Ліцензований обсяг прийому (осіб)

 1.

8322

         Водій автотранспортних засобів категорії "В "

ПТН

60

 2.

8322

       Водій автотранспортних засобів категорії "С"

ПТН

40

 3.

4115

                    Секретар-керівника (організації,

                    підприємства, установи)

ПТН

15

 4.

7433

                    Кравець

ПП

20

 5.

5220

                    Продавець непродовольчих товарів

ПП

15

  6.

4112

                    Оператор комп’ютерного набору

ПТН

15

1.4. Школи, які направляють учнів в комбінат для трудової підготовки, передають комбінату педагогічне навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів, гуртків в обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним  напрямком навчання.

1.5. Навчання незайнятого населення проводиться за договорами з центром зайнятості, підприємствами і установами або за кошти громадян.

1.6. Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає комбінат на основі встановлених Кабінетом Міністрів У країни нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.

2. Вступні випробування

2.1. Для визначення рівня загальноосвітньої підготовки, нахилу та здібностей учнів та слухачів курсів, необхідних для оволодіння обраною професією, спеціальністю, проводяться вступні випробування для: - водіїв категорії "В" , "С" співбесіда, рекомендація психолога, вік на момент закінчення навчання - 17 років ; секретар-керівника диктант; - оператор комп'ютерного набору — конкурс досягнень з фізики; - продавець непродовольчих товарів конкурс досягнень з математики; кравець - співбесіда, вміння читання креслень

2.2. Порядок проведення вступних випробувань і критерії оцінок визначаються вчителем і майстром в/н відповідно професії і доводяться до відома учнів і слухачів до прийому документів.

3. Зарахування на навчання в міжшкільному комбінаті

3.1. Порядок зарахування учнів загальноосвітніх шкіл і слухачів курсів встановлюється приймальною комісією міжшкільного комбінату до початку прийому документів.

3.2. Зарахування на навчання в міжшкільний комбінат учнів, направлених школами, проводяться на підставі заяв учнів, письмової згоди батьків учнів, медичних довідок, протипоказань до виробничої професії учнем, а також конкурсом за наслідками вступних випробувань з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами шкіл.

3.3. Зарахування слухачів курсів, направлених міським центром зайнятості, проводиться на основі договору з обласним центром зайнятості, медичної довідки і за результатами вступних випробувань.

3.4. Зарахування слухачів на платні (за кошти приватних осіб) курси проводяться за заявами слухачів при наявності медичних довідок за наслідками вступних випробувань. Заняття розпочинаються по мірі комплектування груп.

3.5. Учням 10 класу загальноосвітніх шкіл, направлених на навчання в комбінат, дозволяється на протязі двох тижнів переводитись на іншу професію при наявності поважних причин.