2017

Звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фондів за 3 квартал 2017

Річний бланк звітності МНВК 2017 року

2018

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондівдержавного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

БАЛАНС на 01 січня 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про власний капітал за 2018 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік